Πρόγραμμα εκπαίδευσης

vrefi
metavrefiko
propronhpio
pronhpio

6 έως 24 μηνών

Βρέφη από 6 μηνών έως 24 μηνών (βρεφικό). Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες, π.χ. Ζυμαρικά, παιχνίδι νερού, ζωγραφική, ζύμη παιχνιδιού, αισθητικές δραστηριότητες κλπ., Όλα υπό στενή επίβλεψη. Όταν ο καιρός το επιτρέπει τα παιδιά μπορούν να παίξουν και στη μικρή αυλή.

Παροχές
 • Μουσικοκινητική αγωγή (ανάπτυξη μουσικής παιδείας, κινήσεων, λεπτής και αδρής κινητικότητας)
 • Κολύμβηση
 • Προμαθηματικές έννοιες (ανάπτυξη νοημοσύνης)
 • Προγραφικά – προανάγνωση (ανάπτυξη γνώσεων, προετοιμασία για το νηπιαγωγείο)
 • Περιβαλλοντικά και κηπουρική (γνωριμία με τον κόσμο, πειράματα)
 • Ομαδικά παιχνίδια (ανάπτυξη κοινωνικότητας)
 • Άφθονο παιχνίδι στην αυλή

2 έως 3 ετών

2 έως 3 ετών (μεταβρεφικό). Στο μεταβρεφικό το πρόγραμμα εκπαίδευσης που ακολουθείται είναι η διαθεματικότητα, όπου κάθε μήνα τα παιδιά με τους δασκάλους ανακαλύπτουν και εξερευνούν ένα θέμα που σχετίζεται με την εποχή ή το μήνα που διανύεται.

Παροχές
 • Αγγλικά (από το μεταβρεφικό, ξεκινάει η καθημερινή επαφή με τη γλώσσα για μικρό χρονικό διάστημα, μέσα από παιχνίδι, τραγούδι και ιστορίες. Στη συνέχεια στα επόμενα 2 τμήματα, η ξένη γλώσσα προσεγγίζεται καθημερινά καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, υπάρχει αλληλεπίδραση μέσα από τις δραστηριότητες και ενισχύεται μέσω των διαφόρων ερεθισμάτων)
 • Θεατρικό παιχνίδι
 • Μουσικοκινητική αγωγή (ανάπτυξη μουσικής παιδείας, κινήσεων, λεπτής και αδρής κινητικότητας)
 • Κολύμβηση
 • Προμαθηματικές έννοιες (ανάπτυξη νοημοσύνης)
 • Προγραφικά – προανάγνωση (ανάπτυξη γνώσεων, προετοιμασία για το νηπιαγωγείο)
 • Περιβαλλοντικά και κηπουρική (γνωριμία με τον κόσμο, πειράματα)
 • Ομαδικά παιχνίδια (ανάπτυξη κοινωνικότητας)
 • Άφθονο παιχνίδι στην αυλή

3 έως 4 ετών

3 έως 4 ετών (προπρονήπια). Τα παιδιά ολοκληρώνουν τον κύκλο της διαθεματικότητας και σιγά σιγά εντάσσονται σε απλά σχέδια εργασίας για την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα project με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ενεργή συμμετοχή τους στη διαδικασία της μάθησης.

Παροχές
 • Αγγλικά (από το μεταβρεφικό, ξεκινάει η καθημερινή επαφή με τη γλώσσα για μικρό χρονικό διάστημα, μέσα από παιχνίδι, τραγούδι και ιστορίες. Στη συνέχεια στα επόμενα 2 τμήματα, η ξένη γλώσσα προσεγγίζεται καθημερινά καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, υπάρχει αλληλεπίδραση μέσα από τις δραστηριότητες και ενισχύεται μέσω των διαφόρων ερεθισμάτων)
 • Προπρονήπια και προνήπια μια ώρα την ημέρα γερμανικά (πρώτη επαφή)
 • Αθλητικό πρόγραμμα mini-sport(προπρονήπια και προνήπια)
 • Εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών (προπρονήπια και προνήπια)
 • Θεατρικό παιχνίδι
 • Μουσικοκινητική αγωγή (ανάπτυξη μουσικής παιδείας, κινήσεων, λεπτής και αδρής κινητικότητας)
 • Κολύμβηση
 • Προμαθηματικές έννοιες (ανάπτυξη νοημοσύνης)
 • Προγραφικά – προανάγνωση (ανάπτυξη γνώσεων, προετοιμασία για το νηπιαγωγείο)
 • Περιβαλλοντικά και κηπουρική (γνωριμία με τον κόσμο, πειράματα)
 • Ομαδικά παιχνίδια (ανάπτυξη κοινωνικότητας)
 • Άφθονο παιχνίδι στην αυλή

4 έως 5 ετών

4 έως 5 ετών (προνήπια). Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης μέσα από τη δημιουργία πολλαπλών κινήτρων. Οι οργανωμένες δραστηριότητες στηρίζονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, καθώς και τα ερεθίσματα που αντλούν από το περιβάλλον τους. Σημαντικό ρόλο παίζει και η εμπλοκή της οικογένειας, η οποία ενημερώνεται για τα σχέδια εργασίας από το σχολείο και συμβάλλει στη διαδικασία της έρευνας, βοηθώντας το παιδί να βρει υλικό σχετικό με το θέμα ή να φτιάξουν μαζί κάποια κατασκευή.

Παροχές
 • Αγγλικά (από το μεταβρεφικό, ξεκινάει η καθημερινή επαφή με τη γλώσσα για μικρό χρονικό διάστημα, μέσα από παιχνίδι, τραγούδι και ιστορίες. Στη συνέχεια στα επόμενα 2 τμήματα, η ξένη γλώσσα προσεγγίζεται καθημερινά καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, υπάρχει αλληλεπίδραση μέσα από τις δραστηριότητες και ενισχύεται μέσω των διαφόρων ερεθισμάτων)
 • Προπρονήπια και προνήπια μια ώρα την ημέρα γερμανικά (πρώτη επαφή)
 • Αθλητικό πρόγραμμα mini-sport(προπρονήπια και προνήπια)
 • Εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών (προπρονήπια και προνήπια)
 • Θεατρικό παιχνίδι
 • Μουσικοκινητική αγωγή (ανάπτυξη μουσικής παιδείας, κινήσεων, λεπτής και αδρής κινητικότητας)
 • Κολύμβηση
 • Προμαθηματικές έννοιες (ανάπτυξη νοημοσύνης)
 • Προγραφικά – προανάγνωση (ανάπτυξη γνώσεων, προετοιμασία για το νηπιαγωγείο)
 • Περιβαλλοντικά και κηπουρική (γνωριμία με τον κόσμο, πειράματα)
 • Ομαδικά παιχνίδια (ανάπτυξη κοινωνικότητας)
 • Άφθονο παιχνίδι στην αυλή